หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
กิจการสภา อบต.บางรักพัฒนา   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒   24 พ.ค. 2562 0
กิจการสภา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒   24 พ.ค. 2562 0
กิจการสภา อบต.บางรักพัฒนา   การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    24 พ.ค. 2562 0
กิจการสภา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑   24 พ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลำโพ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหน้าโรงเรียนเจริญรัฐ ระยะทางความยาวประมาณ ๑๗๕.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   24 พ.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางรักพัฒนา ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ และ คณะกรรมการพัฒนาองค์กา   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๘๘๖๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๗๖๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่นประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 471
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560