หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางรักพัฒนา ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ และ คณะกรรมการพัฒนาองค์กา   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๘๘๖๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๗๖๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่นประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๓๓๙ นนทบุรี จำนวน ๑๑ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 พ.ค. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ รับและส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ ให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต อบต.บางรักพัฒนาระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒เดินทางไปและกับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา จังหวัดชลบ   13 พ.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขนาด ๑.๒o x ๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พ.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พ.ค. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 83
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560