หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๕-๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเถอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ืืืืื (e-bidding)   15 พ.ค. 2562 13
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ม.กฤษดานคร ๑๐ หมู่ที่ ๑๔ ซอย ๑๒-๓๙ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 พ.ค. 2562 22
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาซื้อรถจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 เม.ย. 2562 49
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๕-๓ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บางรักพัฒนา   18 มี.ค. 2562 34
ประกาศสอบราคา   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขนาด ต ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,ooo ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ก.พ. 2562 114
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ก.พ. 2562 93
ประกาศสอบราคา   ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า ๖,ooo ลิตรและความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า ๔oo ลิตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 ก.พ. 2562 80
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศประกวดราคา ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญาบางรักพัฒนา จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25 ม.ค. 2562 95
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรและความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 ม.ค. 2562 103
ประกาศสอบราคา   ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญาบางรักพัฒนา จำนวน ๒o รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 ม.ค. 2562 88
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560