หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรี วีรศักดิ์ ปฐมกนก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา   9 เม.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แจ้งเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   20 ก.พ. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แจ้งเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   20 ก.พ. 2562 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 ก.พ. 2562 123
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางรักพัฒนา ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ และ คณะกรรมการพัฒนาองค์กา   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๘๘๖๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๗๖๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่นประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 107
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560